Jeg hjælper kvinder med at finde styrken til at træffe gode og nærende valg for sig selv i graviditet, fødsel og moderskab, så de kan opnå sunde relationer for livet.

Nina Brændgaard,
Jordemoder & Psykoterapeut MPF

Det ligger mig på sinde at du oplever graviditet, fødsel og det tidlige moderskab som en tryg og styrkende periode i dit liv.

At blive overvældet af, at det er helt anderledes end du troede – at være gravid, at føde eller at blive mor – kan vække uhensigtsmæssige handlemønstre og ubehagelige indre tilstande, som skal tages vare på.

Der er mange gode grunde til at føle sig overvældet og utilpas. Det kan være relateret til tilstande og oplevelser i graviditeten, fødslen eller moderskabet og det er samtidigt relateret til dig; din måde at handle på, din måde at tænke om tingene på, tidligere dårlige oplevelser og erfaringer fra din opvækst.

Jeg er optaget af relationer, fordi det er dem der gør dig til den du er. I din opvækst har du lært et sæt af strategier, som fungerer på autopilot i hverdagen. Når der sker store forandringer i livet, må der ofte justeres på autopiloten – især når vi danner vores egen familie.

At være gravid og blive mor er en perfekt åbning i livet til at få arbejdet med de ting, som ikke nærer dig og ikke længere gavner. Ved at finde din styrke, kan du stå stærkt i transformationen fra kvinde til mor og samtidig give dit barn en tryg base at vokse op fra.

Det er bevægende at opleve, hvordan det gang på gang lykkes mine klienter at finde balancen i den nye rolle og hvordan overskud og glæde følger med. Det giver mening og det er min arbejdsglæde.

Min baggrund

Jeg er uddannet jordemoder og psykoterapeut MPF. 

Denne kombination er helt unik, når der er mentale og følelsesmæssige udfordringer forbundet med graviditet, fødsel eller moderskab.   

Jeg har gennem årene haft samtaler med mere end 1200 gravide og par. Samtalerne har handlet om alle de psykiske udfordringer man kan forestille sig i forhold til at skulle danne familie, lige fra fertilitetsbehandling til fødselsangst og fødselsdepression. Det kan handle om svære eller traumatiske graviditets- og fødselsoplevelser, bekymringer omkring hvilken retning livet nu skal tage, om man nu er en god nok mor eller far, om parforholdet holder til det.

Min tilgang

Jeg arbejder med dig gennem samtaler med fokus på tanker, følelser og kropsfornemmelser, som der er en lettere adgang til som gravid og nybagt mor. Jeg arbejder individuelt og nærværende med hele dig og kombinerer min faglige baggrund som jordemoder og psykoterapeut, for at du kan opnå størst mulig ro og vækst i dit moderskab.

Jeg tror også på, at vi vokser og bliver gladere ved livet, når vi bliver i stand til at være med det der er. Og bevare kontakten til os selv. Vi skal bare have redskaberne til at kunne gøre det. 

Jeg har forskellige tilgange og vil benytte dem der giver bedst mening i vores samarbejde og passer godt til din situation.

Jeg er faglig funderet i og stærkt inspireret af:

 • Gestaltterapi
 • Eksistentiel psykoterapi
 • Kropsterapi
 • Tilknytningsteorien
 • SE terapi
 • Metakognitiv terapi
 • Mindfulness baseret stress reduktion.
 • Mindful Self-Compassion
 • IFS – Internal family system
 • Parterapi (EFT parterapi, Imagoterapi, Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte)

Jeg glæder mig til at møde DIG. Jeg går vejen med dig så længe du ønsker det, så du kan føle tryghed og støtte i din proces og finde frem til glæde og overskud igen.

Jeg er bare et menneske, som dig.

Jeg er hvor jeg gerne vil være i mit liv. Jeg er gift med en skøn mand og har tre børn, to drenge og en pige. Jeg arbejder med det jeg interesserer mig mest for.

Jeg har stadig mine udviklingspunkter, jeg er nemlig bare et sårbart menneske, som de fleste. Jeg har haft brug for hjælp, for at finde hjem og stå styrket i mig. Jeg høster nu værdien af den proces.

Jeg har knoklet i mine relationer. Jeg har været i parforhold der ikke var sunde for mig og har brugt formeget energi på tærende relationer. Jeg har en svær skilsmisse bag mig. Nu ved jeg, hvor jeg har mine nærende relationer.

Når jeg ikke trives og tingene føles forkert, må jeg ændre på det. For hvad nu hvis jeg kommer til at sidde som en gammel kone og fortryde? Selvom det til tider er hårdt arbejde, er det uden tvivl det mest meningsfulde og tilfredsstillende i mit liv – at tage hele mig, mine drømme og mine relationer alvorligt.

Jeg har i perioder, siden 2000 modtaget supervision og egen terapi. Det er uvurderlig læring for mig. Jeg har meget erfaring, både personligt og fagligt. Jeg kender mig selv og har sluttet fred med mine spøgelser, derfor kan jeg være fuldt tilstede og nærværende med dig.

Jeg har tillid til din proces og til at du har det i dig der skal til, for at gå styrket videre i livet.

Det med småt

Jeg er autoriseret jordemoder (1998). Jeg har været jordemoder på fødegang, lavet fødselsforberedelse, passet indlagte gravide, samt nye mødre og deres børn. Jeg har specialiseret mig i samtaler med gravide og deres partnere omkring fødselsangst. De seneste 12 år af min tid på Roskilde sygehus, har jeg varetaget samtaler omkring planlægning af kejsersnit eller normal fødsel.

Jeg er psykoterapeut (2008), uddannet ved Akademiet for psykoterapi. Uddannelsen er en blanding af gestaltterapi, eksistentiel terapi og kropsterapi.

Jeg er supervisor for jordemødre og jordemoderstuderende, samt underviser i psykologi på jordemoderuddannelsen.

Jeg har gennem årene via kurser og egen terapi medinddraget elementer af især tilknytningsteori, SE terapi og anden traumeterapi, metakognitiv terapi, mindfulness baseret stress reduktion og Emotionsfokuseret terapi.

Jeg har haft klienter siden 2007 og har været fuldtids selvstændig fra 2021.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), som er din garanti for min uddannelses kvalitet.

Jeg har tavshedspligt og arbejder efter psykoterapeutforeningens etik regler. Læs mere om etikregler på psykoterapeutforeningen

CV

 • 2009: Tab og traume, kursus v Marianne Davidsen-Nielsen, Psykoterapeut MPF.
 • 2009: Supervision for jordemødre der arbejder med kvinder med fødselsangst v Bente Dandanell, jordemoder og psykoterapeut MPF.
 • 2014: Graviditet og stress, kursusdag m Margaretha Broden, børnepsykolog og psykoterapeut.
 • 2017: Spædbarnsdød og familier i sorg. Temadag, jordemoderforeningen og Landsforeningen Spædbarnsdød.
 • 2018: Den bearbejdende efterfødselssamtale, kursus v Bente Nørgaard, jordemoder og psykoterapeut.
 • 2018: Emtionel Neglect/Den symbiotiske familie. v Inge Schützsack Holm, psykoterapeut MPF.
 • 2019: Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, kursus i parterapi v Jytte Vikkelsø, Ph.d. i social psykologi.
 • 2019: Skam. Kursus v Lars J Sørensen, Chefpsykolog.
 • 2019: Prænatal psykologi og tilknytning. Kursus v Anna-Katherine Højland, jordemoder og psykolog.
 • 2019: Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag. Kursus v Inge Schützsack Holm, psykoterapeut MPF.
 • 2019: Toksisk skam. v Inge Schützsack Holm, psykoterapeut MPF.
 • 2020: Traumer, graviditet og fødsel. Kursus v. Anna-Katherine Højland & Cæcilie Buhmann, speciallæge i psykiatri.
 • 2020: Efterfødselsreaktioner. Traume aspektet og fødselsdepressioner. Kursus v. Psykoterapeut MPF og Jordemoder Susanne Rose Brønnum.
 • 2022: Grundforløb i Emotions Fokuseret Parterapi. EFT-instituttet v. Steen Rassing.
 • 2023: IFS – Internal family systems therapy. Intro Workshop v. Signe Steenberger og Peter Nielsen