Kompetenceudvikling for Jordemødre og Doulaer

Når man arbejder med mennesker, der står overfor deres livs præstation, at føde et barn og  danne en familie, er det afgørende at kunne blive i relationen, mens der fagligt skal træffes de bedste beslutninger i forhold til fødslen.

Det gælder også hvis den gravide skal kunne føle sig tryg, at hun får relevante svar på bekymringer, især i forbindelse med komplikationer.

Og den nybagte mor og far, der forsigtigt holder deres første spædbarn i armene, kan tage med ind i forældreskabet, at de kunne tage vare på deres barn fra starten og fik den støtte de havde brug for.

Jeg ved, som jordemoder, at alle jordemødre varetager dette hverv, med intentionen at ville de gravide og fødende det bedste. Jeg ved at jordemødre er oprigtigt interesserede i at yde den omsorg der er nødvendig for at sikre en god oplevelse for alle parter. 

Jeg ved også at mange jordemødre har travlt og dermed ikke har gode vilkår for at dyrke tilstedeværelse, relation og nærvær – ikke så meget som de gerne vil og synes er optimalt. 

Jeg ved også, at jordemødre er som folk er flest og at de også har blinde pletter i forhold til at kunne være tilstedeværende og omsorgsfulde, især når eget følelsesmæssige indre kommer i spil. 

I det øjeblik kan der være risiko for at miste relationen til den fødende. 

Det kan have store konsekvenser for kvinden, at der ikke er en stabil og nærværende relation:

 • hun kan føle sig svigtet og overladt til sig selv
 • hun føler sig dårlig til at føde
 • dårlig eller traumatisk fødselsoplevelse
 • efterfødselsreaktion

Jeg ser mødet mellem jordemoder og fødende, som et gensidigt engagement i processen og et delt ansvar.

Jeg ser også at det kræver en speciel bevidsthed som jordemoder at kunne foranstalte det møde – også selvom den fødende ikke er bevidst om det.

Hvordan skaber vi grobund for mødet mellem jordemoder og fødende, så fødsler glider mere frit i det relationelle?

Da jeg uddannede mig til psykoterapeut og begyndte at bruge mine nye indsigter om mig, blev det meget lettere at være jordemoder.
Jeg kunne pludseligt se at jeg havde været på unødigt hårdt arbejde mentalt. Det faldt mig langt lettere at støtte den anden, fremfor at bære.

Jeg oplever hvordan kvinder styrkes, når de får lov til at tage ejerskab for deres egen proces, følelser og oplevelser. Jeg oplever hvordan ro til afklaring giver glæde og overskud.

Jeg oplever hvordan nærvær og støtte i en tryg relation, styrker kvindens tro på sig selv. Den kvinde kan elske sit barn, rumme og imødekomme barnets behov på dets præmisser og det danner grobund for en tryg tilknytning.

Ikke blot er det en enorm arbejdsglæde for mig at kunne støtte en udviklende proces for de nye forældre. Det er en stor tilfredsstillelse for mig at bruge mig selv i mit arbejde, uden at det slider mig op.

Jeg vil rigtig gerne dele mine erfaringer med dig.

Jeg udvikler på konceptet; kompetenceudvikling for fagprofessionelle.

Hvis du er interesseret i at være med i en gruppe, med formål at udvikle forløb for mindre grupper, vil det glæde mig at invitere dig med på min rejse. Kontakt mig gerne.

Supervision for Jordemødre og Doulaer

Supervisionen tager udgangspunkt i dit behov, det kan være et voldsomt forløb der skal bearbejdes, en arbejdsrelateret konflikt eller frustration. Det kan også handle om din trivsel som jordemoder eller doula.

Når du deltager i gruppesupervision, vil der være masser af stof til eftertanke. Du vil blive klogere af at følge med i de andres supervision og det giver tryghed at høre og dele med andre, de følelser og oplevelser der er fælles i faggruppen.

Vi arbejder med det personlige i forhold til faglighed og arbejdsliv. Jeg vil være facilitator for at du bliver mere bevidst om din måde at være jordemoder på – som på mange måder ikke kan skilles fra dig som person.

Temaer der vil være relevante:

 • Voldsomme forløb og traumatiske hændelser.
 • Arbejdsrelaterede konflikter og frustrationer.
 • Trivsel i arbejdet.
 • Stress og udbrændthed.
 • Hvordan hjælper og støtter vi bedst de gravide/fødende/mødre/fædre.
 • Grænsesætning og egenomsorg.
 • At være i relationen, som dig og for den anden.

Jeg tilbyder også supervision specielt for jordemødre der arbejder med gravide med fødselsangst, gravide med tidligere dårlig fødselsoplevelse, samt bearbejdelse af fødslen (efterfødselssamtale).

Der vil også her være fokus på det personlige og relationen. Temaet fødselsangst er omdrejningspunktet, samt forskellige tilgange til at støtte denne gruppe gravide.

Du vil opnå større bevidsthed om dine personlige kompetencer som jordemoder, så du bedre kan tage vare på dig og samtidig tilbyde meningsfuld støtte og omsorg til de gravide, fødende og barslende.

Jeg tilbyder supervision for jordemødre, jordemoderstuderende og doulaer, samt sygeplejersker på barselsafdeling og neonatal.

 • Individuel supervision 1½ time 1200 kr (ex moms) eller klippekort m 5 supervisioner 5400 kr (ex moms)
 • Gruppe supervision, max 6 deltagere i 3 timer i et forløb af fx 4-6 gange. Kontakt mig for nærmere aftale om varighed og pris.

Kontakt mig med henblik på mulighed for supervision.